ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
03 Apr 2024

Το επενδυτικό έργο της επιχείρησης χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για ενίσχυση μονάδων που δραστηριοποιούνται με τη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ